Computech oferuje połączony kurs z MS Word i MS Excel. Zajęcia obejmują następujące tematy:

Word

 1. Wprowadzenie do programu Microsoft Word

  • Składniki programu. Możliwości.

 2. Interfejs programu Word. Tworzenie zawartości

  • Wprowadzanie tekstu, symboli, znaków specjalnych.

  • Wyszukiwanie.

  • Wstawianie i praca z grafiką

 3. Tabele i listy

  • Tabele, wstawianie i modyfikowanie.

  • Listy – numerowane, wypunktowane

 4. Podstawowe formatowanie tekstu.

  • Formatowanie tekstu, akapitów, stron.

  • Nagłówek i stopka dokumentu, typowe przypadki użycia.

 5. Style w dokumencie.

 6. Modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień strony

 7. Drukowanie

 

Excel

 1. Interfejs programu Excel

  • Wprowadzanie danych. Edycja komórek.

  • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.

  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

  • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu

 2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.

  • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.

  • Formatowanie graficzne.

  • Typy danych i formatowanie według typu danych.

  • Tworzenie i formatowanie tabel.

  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

 3. Praca z arkuszami

  • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy

 4. Formuły

  • wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.

  • podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.

  • adresowanie względne i bezwzględne.

  • funkcje logiczne.

 5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów).

 6. Nazywanie komórek i zakresów.

 7. Sortowanie danych i filtry

  • wykorzystanie autofiltrów.

 8. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.

 9. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

 10. Śledzenie zależności.

 11. Praca z wykresami

  • podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.

  • formatowanie wykresów.

 12. Drukowanie i jego opcje

  • Przygotowywanie arkusza do druku.

 13. Zarządzanie skoroszytami

  • tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.

  • odnośniki między skoroszytami.

  • formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami