30 - Godzinny Kurs Intuit QuickBooks & Payroll

Celem kursu jest nauczenie uczestników prowadzenia ogólnej księgowosci

Kiedy: 30 godzin - każda Sobota i Niedziela od 12 do 15 - 5 weekendów

 

Koszt: $330.00

Instruktor: Maciej (Matthew) Wiater – Certyfikaty: QuickBooks Online and QuickBooks Desktop Certified ProAdvisor

30 - godzinny kurs QuickBooks (Desktop) obejmuje: 

Powtórka podstawowych pojęć księgowych:

 • Definicja następujących pojęć: Assets, Liabilities, Equity, Depreciation, Income, Expenses, Balance Sheet, Income Statement

 

Tworzenie nowej Firmy

 • Tworzenie firmy, która oferuje usługi jak również sprzedaje produkty

 • Tworzenie Chart of Accounts; wpisywanie początkowej Equity; zakładanie kont bankowych i kredytowych; zakładanie Items (Items to produkty, które firma oferuje i sprzedaje); zakładanie sales tax; zakładanie zniżek

 • Zakładanie hasła, aby niewłaściwa osoba nie włamała siędo systemu firmy i nie zrobiła zmian

 • Uczestnicy założą wiele firm podczas kursu, aby opanować ten proces

 

Vendors - Sprzedawcy

 • Wprowadzanie nowych sprzedawców (np. FedEx, Con Edison) - ćwiczenia we wprowadzaniu ewentualnych poprawek i zmian

 

Łączenie dwóch sprzedawców

 • Uczestnicy kursu nauczą się, jak połączyć dwóch sprzedawców – np. pracownik wprowadził nowego sprzedawcę, Federal Express, i zapłacil rachunek, a rachunek powinien zostać zapłacony do istniejącego sprzedawcy – FedEx. A więc teraz musimy przenieść transakcje zapłaconą z Federal Express do FedEx

 

Zniżki/Kredyty od sprzedawców

 • Uczestnicy kursu naucza się, jak zaksięgować zniżkę od sprzedawcy – np. zapłacilismy rachunek do FedEx na $105.67 a potem FedEx dał nam zniżkę na $10 bo dana przesyłka byla opóżniona

Bills - Rachunki

 • Wpisywanie rachunków do systemu; przypisywanie rachunków do odpowiednich kont kosztowych (np. rachunek z FedEx musi być przypisany do Shipping Expense, rachunek z restauracji do Meals Expense, itd)

 • Uczestnicy dostaną rachunki, które będą musieli wpisywać do systemu; następnie będą skanować rachunki i dołączać je do QuickBooks zamiast trzymać papierowe kopie dzieki temu zawsze będzie można łatwo podglądnąć dany rachunek w przyszłosci

Karty Kredytowe

 • Wpisywanie transakcji z kart kredytowych do QuickBooks; skanowanie i załączanie rachunków z kart kredytowych do systemu

Uczniowie otrzymają wyciąg z karty kredytowej i będą go musieli wpisać do QuickBooks

Płatności

 • Uczestnicy kursu naucza się, jak płacić rachunki i czeki; jak kasować czeki, jeśli np. sprzedawca zgubił dany czek - jak ponownie wypisać czek; uczestnicy dostaną rachunki i czeki, które bedą płacić i drukować

Reklasyfikacja wydatku

 • Uczestnicy zreklasyfikują wydatki jeśli np. pracownik zapisał, przez przypadek, rachunek za telefon do wydatku za jedzenie, to teraz musimy to poprawić

 

Klienci

 • Wprowadzanie klientów; oferowanie i sprzedawanie usług i produktów; tworzenie faktur czy rachunków dla klientów jak również oszacowań; dawanie klientom zniżek

 

Depozyty/Otrzymywanie pieniedzy od klientow

 • Akceptowanie zapłat od klientów, którzy płacą czekami, kartami kredytowymi, czy przelewem bankowym, wpłacanie pienędzy na konto bankowe, dawanie klientom rachunków, dawanie klientom wykazu histori zapłat

 

Zarządzanie Raportami

 • Tworzenie raportów takich jak Income Statement czy Balance Sheet; drukowanie raportów; eksportowanie do MS Excel, analiza i interpretacja raportów

 

Bank Reconciliation – reconciliation to jest porównywanie transakcji, które mamy w QuickBooks  do transakcji na rachunku bankowym (bank statement)

 • Tworzenie bank reconciliations; drukowanie reconciliation raportów; analiza oraz interpretacja raportów

·          

Wprowadzene do Payroll

 • Zatrudnianie pracowników na etat (salary) jak i na godziny (hourly)

 • Wypełnianie form stanowych i federalnych

 • Tworzenie wielu innych form, jak np form W2